Leczenie uszkodzeń ścięgien stożka rotatorów i obrąbka stawowego

Czym jest uszkodzenie ścięgien stożka rotatorów?

Stożek rotatorów to grupa ścięgien przyczepiających się do guzków kości ramiennej. Służy do stabilizacji kości ramiennej w stawie, opowiadając za możliwość unoszenia ramienia i wykonywania ruchów rotacyjnych w stawie.  Do uszkodzenia stożka rotatorów dochodzi na skutek postępujących zmian zwyrodnieniowych lub, co zdarza się znacznie częściej szczególnie u osób aktywnych fizycznie, nagłego urazu. Głównym objawem jest silny ból w obrębie barku, nasilający się przy próbie poruszania, a szczególnie sięgania po coś w górę. W skrajnych przypadkach pacjent nie może podnieść kończyny górnej do góry. Do tego pacjenci często odczuwają “przeskakiwanie” stawu, dyskomfort. Szybka diagnoza i leczenie umożliwia odzyskanie  sprawności stawu.

 

Jak leczy się uszkodzenie ścięgien stożka rotatorów?

Kluczowa jest trafna i szybka diagnoza, oparta na wnikliwym wywiadzie medycznym i badaniach obrazowych np. USG i rezonansie magnetycznym. Leczenie zależy od zaawansowania i zasięgu uszkodzeń. Przy zmianach zapalnych ścięgien, torebki i niewielkich uszkodzeniach zaleca się prawidłowo prowadzoną rehabilitację, odciążenie stawu, czasem niesterydowe leki przeciwzapalne. W przypadku większych uszkodzeń,  pourazowych lub zwyrodnieniowych, wskazane może być leczenie operacyjne: artroskopowe, półotwarte lub otwarte. Metodę operacyjną dobiera się indywidualnie, biorąc pod uwagę stan pacjenta i stopień uszkodzenia. Rehabilitację ustalamy indywidualnie w zależności od rozległości uszkodzeń i wykonanego leczenia operacyjnego.

 

Czym jest uszkodzenie obrąbka stawowego?

Obrąbek stawowy jest strukturą pogłębiającą panewkę stawu i zwiększającą stabilność. Do uszkodzeń obrąbka może dochodzić wskutek oderwania przez ścięgno głowy długiej bicepsa, w wyniku zmian zwyrodnieniowych lub niestabilności barku. Łatwość uszkodzeń i problem z gojeniem obrąbka wynika również z jego słabego ukrwienia. Najczęściej, szczególnie u osób aktywnych fizycznie, mamy do czynienia z uszkodzeniem górnej, słabszej, jego części. Najbardziej charakterystycznym objawem uszkodzenia obrąbka jest ból, ale bardzo często pojawia się również uczucie “przeskakiwania”.

 

Jak leczy się uszkodzony obrąbek stawowy?

W zależności od wieku i aktywności oraz rodzaju uszkodzenia możemy leczyć takie uszkodzenia zachowawczo, ale przy uszkodzeniach objawowych najczęściej stosuje się leczenie operacyjne. W przypadku mniejszych uszkodzeń wystarcza zwykle czyszczenie uszkodzonej części obrąbka. W razie potrzeby wykonuje się szycie z użyciem tzw. kotwic. Jeśli uszkodzeniu uległo miejsce przyczepu ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia, w czasie operacji ono również podlega leczeniu. Zasięg operacji zależy w pełni od stopnia uszkodzenia.

 

Jak wygląda rekonwalescencja po zabiegu?

Przyjmuje się, że zwykle po 8-12 tygodniach po zabiegu pacjent może wrócić do aktywności fizycznej. Konieczna jest oczywiście rehabilitacja, ale trudno mówić o uniwersalnym wzorze – kiedy zacząć i jak ją prowadzić. Jest to kwestia indywidualna i konieczna do omówienia jeszcze przed zabiegiem, ponieważ kluczowy jest moment rozpoczęcia rehabilitacji (zależny od stopnia ingerencji operacyjnej) oraz moment przejścia z rehabilitacji wspomagającej, biernej na bardziej aktywne ćwiczenia.